Kh.Danil | Assassin | Sasensei - SAS®
SAS-programmer, https://www.linkedin.com/in/danil-kharchenko-528010231