aakash-gupta | Assassin | Sasensei - SAS®
Senior SAS Developer with Teradata.